Odluka o obustavi postupka prijema u radni odnos u Županijsku upravu za ceste Ličko-senjske županije